kronykronicle

Formalności związane z adaptacją poddasza

Adaptacja poddasza na cele użytkowe to wciąż jeden z najprostszych sposobów powiększenia powierzchni mieszkalnej. Nie oznacza to jednak, że nie jest to zadanie kosztowne, czasochłonne i wymagające załatwienia kilku formalności urzędowych.

Co więc musimy zrobić przed rozpoczęciem remontu? Po pierwsze musimy uzyskać zgodę na zmianę sposobu użytkowania. Zgodnie z prawem zmiana sposobu użytkowania oznacza, że w obiekcie zmodyfikowane zostaną warunki bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego, zdrowotne, pracy, higieniczno-sanitarne bądź wielkości i układu obciążeń.

Przy adaptacji strychu na pewno mamy do czynienia z ostatnim elementem, jednak inne także często się pojawiają. Drugi dokument, jaki musimy uzyskać w urzędzie to zgoda na przeprowadzenie robót budowlanych, które bardzo często występują przy adaptacji strychu.

Te z kolei wiążą się z posiadaniem zatwierdzonego projektu przebudowy – szczególnie, jeśli chodzi o doprowadzenie instalacji. Ostatnia rzecz, o której musimy pamiętać to poinformowanie organu podatkowego o adaptacji poddasza – podlega ono bowiem podatkowi od nieruchomości.