kronykronicle

Międzywojenny wzrost znaczenia rolnictwa

Okres międzywojenny to czas w którym odbudowanie i rozwój kraju stało się dla państwa priorytetem. Niewątpliwie bardzo ważną gałęzią gospodarki, która wymaga szybkiej regeneracji było rolnictwo. Właściwie pod każdym względem bardzo zróżnicowane.

Na pierwsze miejsce wysuwało się ciągłe zwiększanie mieszańców wsi, a przeludnienie to spowodowało powstawanie mniejszych gospodarstw. Odegrały one w tym czasie znaczącą rolę, pokonując wielkie majątki i własności ziemskie. W okresie tym struktura agrarna w dużej mierze obejmowała grunty orne, w przewadze zasiewu żyta oraz pszenicy i jęczmienia.

To również zwiększenie zapotrzebowania na pogłowie zwierząt, należy podkreślić, że to właśnie wtedy zaczęto zamieniać znane już woły, na krowy. Oprócz bydła, które było najsilniej rozwiniętym chowem zwierząt, na znaczeniu zyskała także trzoda chlewna oraz konie. Choć sytuacja ekonomiczna nie była na wysokim poziomie, to można stwierdzić, że był to czas wyraźnego postępu zarówno w produkcji jak i mechanizacji rolnictwa.