kronykronicle

Rolnictwo- prężna gałąź gospodarki

W ujęciu historycznym, jak i przestrzennym, na który składa się cały wiejski krajobraz, rolnictwo stanowi bardzo ważny dział i prężną gałąź gospodarki. Uprawa roli oraz hodowla zwierząt, nie tylko dostarcza nam produkty spożywcze, które są niezbędne do życia, ale także jest źródłem surowców niezbędnych do równie prężnie działającego przemysłu. Niewątpliwe rolnicza działalność człowieka wpływa na szereg zmian środowiska, a tym samym przyczynia się do kształtowania krajobrazu rolniczych okolic.

Ze względu na minione epoki oraz ogromny wpływ reform, szczególnie przypadających na okres zaborów, rolnictwo zyskało zupełnie inne znaczenie niż kiedyś. Szybki rozwój tej dziedziny, który głównie uwarunkowany był koniecznością przystosowania się do panujących warunków, przyczynił się do poprawy jakości życia przeciętnego chłopa. Jednak z biegiem lat to właśnie nasze potrzeby oraz zmiany społeczno-gospodarcze nadały rolnictwu zupełnie inne, lepsze, a nawet i nowoczesne znaczenie.